Siz Azərbaycan Respublikasının dəniz xidmətləri və liman əməliyyatları ilə bağlı qanun və sərəncamları barədə məlumatı aşağıdan əldə edə bilərsiniz:

http://e-qanun.az/framework/27693

http://e-qanun.az/code/16

 

Ətraflı məlumat üçün:

Həsən Məmmədov

Hüquq şöbəsinin müdiri

h.mammadov@portofbaku.com