Missiya

Dünya səviyyəli liman yaratmaqla Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafına və şaxələndirilməsinə birbaşa töhfə vermək.

Məqsədlər

Avrasiyanın mərkəzində əsas intermodal logistika mərkəzinə çevrilmək

Strategiya

Kompleks logistika, gömrük və müvəqqəti saxlanc anbarları, əlavə dəyər xidmətləri təklif etməklə və regional intermodal paylayıcı mərkəz kimi fəaliyyət göstərməklə Regional Təchizat zəncirlərində əsas mərkəzə çevrilmək.