22.06.2021

Mareoqraf stansiyası (açıq müsabiqə - kotirovka)

İştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) və digər hüquqi sənədlər üçün son tarix – 12 iyul 2021-ci il saat 17:00

Qiymət təklifləri (əsli, qapalı və möhürlü zərfdə) üçün son tarix – 14 iyul 2021-ci il saat 17:00

Zərflərin açılışı – 16 iyul 2021-ci il tarixdəsaat 17:00

                              

Ətraflı məlumat və texniki tapşırıq üçün faylı yükləməniz xahiş olunur. 

Satınalma komissiyası