15.04.2021

Ekoloq gəmisinin əsaslı təmiri (açıq müsabiqə - kotirovka) - uzadılma

İştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) və digər hüquqi sənədlər üçün son tarix – 26 aprel 2021-ci il saat 17:00

Qiymət təklifləri (əsli, qapalı və möhürlü zərfdə) üçün son tarix – 28 aprel 2021-ci il saat 17:00

Zərflərin açılışı – 30 aprel  2021-ci il tarixdə saat 10:00

                              

Ətraflı məlumat və texniki tapşırıq üçün faylı yükləməniz xahiş olunur. 

Satınalma komissiyası