15.02.2021

Fasiləsiz enerji təchizatı (FET-UPS) avadanlıqlarına texniki servis (açıq müsabiqə - kotirovka)

İştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) və digər hüquqi sənədlər üçün son tarix – 22 fevral 2021-ci il saat 17:00

Qiymət təklifləri (əsli, qapalı və möhürlü zərfdə) üçün son tarix – 24 fevral 2021-ci il saat 17:00

Zərflərin açılışı – 25 fevral 2020-ci il tarixdə saat 17:00

                             

Ətraflı məlumat və texniki tapşırıq üçün faylı yükləməniz xahiş olunur.

Satınalma komissiyası