25.12.2020

Üfüqi yonma (1 ədəd) və tornaçı-vintaçan (1 ədəd) dəzgahları (Tender)

İştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş), tenderdə iştirak haqqının (150 AZN) ödənilməsi barədə bank sənədi və digər hüquqi sənədlər üçün son tarix – 11 yanvar 2020-ci il saat 17:00

Qiymət təklifləri (əsli, qapalı və möhürlü zərfdə, bank təminatı ilə) üçün son tarix – 12 yanvar 2020-ci il saat 17:00

Zərflərin açılışı – 13 yanvar 2020-ci il tarixdəsaat 17:00

                              

Ətraflı məlumat və texniki tapşırıq üçün faylı yükləməniz xahiş olunur.  

Satınalma komissiyası