21.10.2020

Gəmilərin baş mühərriklərinə (6AYM-WET) texniki servis işləri (açıq müsabiqə - kotirovka)

İştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) və digər hüquqi sənədlər üçün son tarix – 28 oktyabr 2020-ci il saat 17:00

Qiymət təklifləri (əsli, qapalı və möhürlü zərfdə) üçün son tarix – 29 oktyabr 2020-ci il saat 17:00

Zərflərin açılışı – 30 oktyabr 2020-ci il tarixdəsaat 17:00

                             

Ətraflı məlumat və texniki tapşırıq üçün faylı yükləməniz xahiş olunur.

Satınalma komissiyası